کتاب نسخه جادویی نابغه شدن

۱۳,۰۰۰ تومان

در کتاب نسخه جادویی نابغه شدن با فنون ساده و کاربردی تقویت حافظه آشنا می شوید.

در کتاب نسخه جادویی نابغه شدن با فعال کردن همزمان دو نیمکره مغز آشنا می شوید.

در کتاب نسخه جادویی نابغه شدن به خاطر سپاری اعداد متوالی را آموزش می دهد.

در کتاب نسخه جادویی نابغه شدن با به خاطر سپاری کلمات و به همراه شماره ردیف آشنا می شوید.

نویسنده: نادر نوروزی

اندازه: رقعی

تعداد صفحات: ۴۵ صفحه

قیمت: ۸۰۰۰ تومان + هزینه پست

انتشارات: آقای کتاب

موضوع: تقویت حافظه

شماره شابک:۳-۱۵-۸۵۰۴-۶۰۰-۹۷۸

 

کتاب نسخه جادویی نابغه شدن

۱۳,۰۰۰ تومان

دسته: