کتاب نسخه جادویی مطالعه خلاق

۱۵,۰۰۰ تومان

در کتاب نسخه جادویی مطالعه خلاق با فنون ساده و کاربردی تندخوانی آشنا می شوید.

در کتاب نسخه جادویی مطالعه خلاق با معایب و دلایل کندخوانی آشنا می شوید

در کتاب نسخه جادویی مطالعه خلاق با مزایای تندخوانی آشنا می شوید.

در کتاب نسخه جادویی مطالعه خلاق با سیستم مطالعه بدون فراموشی آشنا می شوید.

نویسنده: نادر نوروزی

اندازه: رقعی

تعداد صفحات: ۶۸ صفحه

قیمت: ۹۵۰۰ تومان + هزینه پست

انتشارات: آقای کتاب

موضوع: تندخوانی و روش های صحیح مطالعه

شماره شابک:۰-۱۶-۸۵۰۴-۶۰۰-۹۷۸

کتاب نسخه جادویی مطالعه خلاق

۱۵,۰۰۰ تومان

دسته: