دوره خانواده پولساز

۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴۹,۰۰۰ تومان

دوره خانواده پولساز

  • در هر شرایطی اکثر خانواده‌ها به فکر کسب درآمد بیشتر هستند و در شرایطی که درآمدها با افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد، فکر کسب درآمد بیشتر افراد خانواده را درگیر می‌کند.
  • در این دوره تمام تلاش برا این است تا کلیه اقشار کشور بتوانند به درآمدهای جانبی و قابل توجهی برسند.
  • به همین دلیل دوره کسب درآمد برای خانواده طراحی شد و در این دوره به مواردی اشاره می‌شود که شاید در هیچ دوره‌ای مطالب به این شکل ساده و کاربردی گفته نشود.
  • مهم‌ترین امتیاز این دوره پشتیبانی تمام شرکت کنندگان برای کسب درآمد هست و تا درآمد حاصل نشود پشتیبانی ادامه خواهد داشت.

 

دوره خانواده پولساز

۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴۹,۰۰۰ تومان