دوره حسابداری مالی ۱

۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۴۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مالی 1 یکی از مهمترین دروس تخصصی حسابداری است.

تسلط بر مباحث حسابداری مالی حسابداران را از سایر همکاران و حسابداران دیگر

متمایز می‌کند.

در این دوره طی 12 جلسه مباحث حسابداری مالی 1 بصورت کاملاً ساده و کاربردی

برای دانشجویانی که می خواهند این درس را با نمره بالا پاس کنند و یا اصولی یاد

بگیرند ، ارائه می شود.

مباحث این دوره شامل:

1- مفاهیم نظری گزارشگری مالی

2- گزارش عملکرد مالی

3- ترازنامه و یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

4- حسابداری وجوه نقد

5- حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت

6- حسابداری مطالبات

7- حسابداری موجودی مواد و کالا

8- حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود

9- حسابداری دارایی‌های ثابت نامشهود

10- حسابداری بدهی‌های جاری و بدهی‌های احتمالی

افرادی که در طی دوره (پایان تیرماه) ثبت نام کنند به جز بهره مند شدن از تخفیف ویژه یک هدیه ویژه به قیمت 99

هزارتومان دریافت می کنند.

دوره حسابداری مالی ۱

۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۴۰,۰۰۰ تومان