دوره حسابداری بهای تمام شده ۱

۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۰۰۰ تومان

حسابداری بهای تمام شده 1 مهمترین درس حسابداری است. حسابدارانی که به مباحث بهای تمام شده مسلط هستند راحت تر جذب بازار کار می‌شوند.

آشنایی با مباحث بهای تمام شده حسابداران از سایر همکاران و حسابداران دیگر متمایز می‌کند.

در این دوره طی 9 جلسه مباحث بهای تمام شده 1 بصورت کاملاً ساده و کاربردی برای دانشجویانی که می‌خواهند این درس را با نمره بالا پاس کنند و یا اصولی یاد بگیرند، ارائه می‎شود.

مباحث این دوره شامل:

جلسه اول: جایگاه حسابداری صنعتی  و مفاهیم حسابداری صنعتی(بهای متغیر و، ثابت و مختلط)

جلسه دوم:مفهوم سربار و انواع آن- صورت سود و زیان در شرکتهای تولیدی بخش اول

جلسه سوم: صورت سود و زیان در شرکتهای تولیدی بخش دوم

جلسه چهارم: ثبت‌های حسابداری صنعتی مربوط به مواد، دستمزد، سربار و فروش کالا

جلسه پنجم: سیستم بهایابی(هزینه یابی) سفارش کار

جلسه ششم: سیستم بهایابی(هزینه یابی) مرحله‌ای قسمت اول

جلسه هفتم: سیستم بهایابی(هزینه یابی) مرحله‌ای قسمت دوم

جلسه هشتم: تخصیص بهای خدمات دوایر پشتیبانی(تسهیم هزینه‌های پشتیبانی به تولیدی)

جلسه نهم:  جلسه پرسش و پاسخ

دوره حسابداری بهای تمام شده ۱

۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۰۰۰ تومان