فیلم دوره اصول حسابداری ۲

۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۰۰۰ تومان

اصول حسابداری 2 یکی از دروس تخصصی مهم رشته حسابداری است.

در این دوره طی 9 جلسه مباحث اصول حسابداری 2 بصورت کاملاً ساده و کاربردی برای دانشجویانی می‌خواهند این درس را با نمره بالا پاس کنند و یا اصولی یاد بگیرند، ارائه می‎شود.

مباحث این دوره شامل:

جلسه اول: مفاهیم اساسی حسابداری، خصوصیان کیفی اطلاعات و دفاتر روزنامه حسابداری

جلسه دوم: کنترل داخلی، وجوه نقد و تنخواه گردان

جلسه سوم: تهیه صورت مغایرت بانکی

جلسه چهارم: حسابداری حقوق و دستمزد

جلسه پنجم و ششم : حسابداری شرکت‌های تضامنی قسمت اول و دوم

جلسه هفتم و هشتم : حسابداری شرکت‌های سهامی قسمت اول و دوم

جلسه نهم: بدهی بلندمدت و سرمایه گذاری کوتاه مدت و جلسه پرسش و پاسخ

فیلم دوره اصول حسابداری ۲

۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۰۰۰ تومان