تلفن: ۰۲۱۴۴۷۶۵۸۲۸

موبایل: ۰۹۳۹۱۵۷۴۴۱۵

ایمیل: naderir2001@yahoo.com

آدرس: تهران – تهران – منطقه۲۲ شمال دریاچه شهدای خلیج فارس خیابان شهید جوزانی مجتمع پارسیا بلوک سرو۸ واحد ۴۰۱ – کدپستی: ۱۴۹۳۸۸۸۱۵۹